Onze kernwaarden

Wushu School Amsterdam

De kernwaarden van Wushu School Amsterdam zijn respect, balans en discipline. 

Wij verwachten niet alleen respect voor de docent, maar ook voor alle leerlingen en de omgeving. De leerlingen leren in eigen tempo de technieken  zonder zich ongemakkelijk te voelen naar de overige leerlingen.
Balans is belangrijk om een juiste evenwicht te hebben tussen de dagelijkse hectiek en de innerlijke rust. Zelfs jonge kinderen vanaf 4 jaar ervaren een drukke schoolweek. Daarom begint elke les met een rust moment waarbij wij de doelen van de les helder maken. Tijdens de les kan de leerling zijn/haar energie kwijt. En elke les eindigt met een cooling-down meditatie om de dagelijkse hectiek weer aan te kunnen.
Discipline vinden wij belangrijk om de focus te houden. Dit geldt niet alleen voor de focus op de dierentechnieken, maar ook voor een juiste instelling in de klas of op school. Wij werken aan discipline door alle leerlingen een structuur in de lessen te bieden.